Er is een te globale integratieplanning.

De integratie-activiteiten zijn een belangrijk vervolgstuk op de feitelijke acquisitie. We zien hier veel verbetermogelijkheden ontstaan. In de praktijk zien we vaak een pallet van onsamenhangende activiteiten in een integratieplan ontstaan met de nadruk op de harde factoren in de organisatie (productie, ICT, finance, kosten). Dit alles op hoofdlijnen. Waardoor onvoldoende aandacht besteed wordt aan:

  • het waardebehoud binnen de organisatie;
  • het uitbouwen van de economische waarde;
  • de integrale bedrijfsintegratie;
  • het meenemen van alle stakeholders;
  • het volledig en tijd informeren van toezichthouders en ondernemingsraad.

Dit onsamenhangend pakket van maatregelen heeft tot gevolg dat vaak de samengevoegde organisatie niet opbrengt wat bij de aankoop was verwacht en een deel van de aankoopsom verdwijnt (kapitaalvernietiging)

Oplossing: Organiseer een volledig en geïntegreerd integratieplan.

integratieprogramma, integrationpeople, is bedrijfsintegratie een strategisch project , bedrijfsintegratieplan, integratieplanning

 

 

Om uit deze situatie te komen, is het belangrijk meer in detail de onderlinge afhankelijkheden binnen de organisaties te kennen. Hier ligt de sleutel voor de oplossing. We gebruiken hiervoor het Target Business Architecture Model. Pas als je de afhankelijkheden kent, kun je ermee aan de slag, kun je eventuele problemen oplossen en werken aan waardebehoud en waardecreatie en daarmee dure integratiefouten voorkomen.

Een volledig en geïntegreerd integratiemanagement begint voor de closing, loopt door tot 3 a 4 maanden na de closing en leidt tot een bedrijfsintegratieplan dat netjes in werkstromen wordt uitgevoerd.

In dit traject is aandacht voor de tijdige communicatie met alle stakeholders. Deze integrale benadering heeft aandacht voor de zachte en harde kanten van de organisatie, houdt rekening met de waardecreatie, maar ook met de waardebehoud elementen van de organisatie.  Het human capital organisatie wordt netjes ingericht, de governance is in orde en er is tijdige rapportage voor de verwachte en behaalde synergieën. Dit alles vormgegeven door eigen medewerkers en tijdelijke integratie-experts. Alles gericht op het succes van de samengevoegde onderneming. Kortom, dus geen globaal, maar een integraal bedrijfsintegratieplan.