De afsplitsingsanalyse wordt niet integraal doorgedacht en uitgevoerd

Een volledige afsplitsingsanalyse wordt vaak niet uitgevoerd. Deze ontbreekt vaak in voldoende detail. Vaak is die te globaal uitgedacht. Men acteert ‘hoog over’. Men duikt onvoldoende diep in de materie. Dit levert meestal niet het gewenste resultaat op en is één van de carve out fouten.

Oplossing: Via een integrale afsplitsingsanalyse de vervlechting in beeld brengen

De mate van vervlechting van bedrijfsprocessen is vaak groter dan verwacht, ook bij niet centraal ingerichte organisaties. Gemeenschappelijke bedrijfsfuncties worden gedeeld, net als distributiekanalen voor diensten of producten. De praktijk is vaak erg complex.

Dit, omdat men gebruik maakt van:

afsplitsingsanalyse

  • Gemeenschappelijke informatietechnologie;
  • Breed inzetbaar personeel;
  • Shared Service Centra;
  • Gedeelde huisvesting;
  • Gezamenlijke distributiekanalen;
  • Gecentraliseerde contracten.

Stuk voor stuk zijn dit terreinen waar een eventuele ontvlechting diep ingrijpt in de operatie. Er zijn grote belangen voor veel stakeholdergroepen. Iedereen heeft daarin een eigen insteek. Een verkeerde aanpak kan tot grote problemen leiden bij zowel overblijvende als vertrekkende organisatie.

Bij de onvoldoende integrale analyse of doordachte ontvlechting lopen de koper en de verkoper in dit geval tegen het probleem aan dat niet alle raakvlakken zijn gedocumenteerd, waardoor er onduidelijkheden over de achterblijvende en de over te dragen activiteiten ontstaan, de irritaties tussen de koper en verkoper zich uitermate snel ontwikkelen, en daardoor de deal gevaar loopt.

Gebruik tooling.

Wij gebruiken het Target Business Architecture Model. Dit bestaat uit drie aan elkaar verbonden blokken en bestaat uit een analyse plus een beschrijving van de Business, Operating en Financial model van de over te dragen activiteiten. Door onder andere deze integrale afsplitsingsanalyse uit te voeren ontstaat er een eenduidige beeldvorming van de af te splitsen activiteiten met de raakvlakken binnen de organisatie en zijn de daarmee verbonden financiële stromen helder. Hierdoor ontstaat er minder onduidelijkheid en irritatie, omdat de scope helder is.