Er is of wordt geen Integratie Due Diligence uitgevoerd

Finance problemen, quality assurance, personele motivatie, operationele problemen, IT-systemen in een legacy omgeving en/of fraude?  Deze zaken komen vaak tijdens de bedrijfsintegratie boven water. Ze worden vaak als “voer” gebruikt voor of tijdens een “stammenstrijd”.  Bepalingen in de SPA, het overnamecontract,  over de financiële afwikkeling van de aangetroffen tegenvallers zouden ervoor kunnen zorgen dat deze risico’s in financiële zin onder controle zijn. Vaak hebben de tegenvallers een sterk negatieve invloed op het integratieproces.

Oplossing: Laat een Integratie Due Diligence uitvoeren

We zien echter dat een goede, op de integratie gerichte due diligence vaak ontbreekt. Hierdoor wordt er in een te laat stadium voorgesorteerd op de te verwachten integratie. Hierdoor verliest de koper kostbare tijd en dus voorbereidingen  en wordt de optimale start gemist. Een goede integratie DD, is een belangrijk risico management tool en krijgt binnen een aantal dagen in de pre closing fase, een beeld van de integratiebenadering,  hoe de organisatie haar waarde gaat behouden en hoe er waarde wordt behaald.  Hierbij wordt onder meer gekeken naar:

 geen Integratie Due Diligence uitgevoerd