De af te splitsen activiteiten worden gebruikt als ‘afvoerputje’

Focus op het bouwen van twee sterke organisaties. Te vaak zien we, als belangrijke fout, dat in de afgesplitste activiteiten alle activiteiten, mensen, resources etc. worden ondergebracht die niet meer in de moederorganisatie passen. Alles wat niet meer nuttig is voor de moederorganisatie wordt als het ware gedumpt. Het resultaat is dat deze afgesplitste activiteit nog jarenlang met allerlei problemen zit, waardoor de waardecreatie  moeizaam verloopt.

Oplossing: Focus op het bouwen van twee sterke organisaties.

Zorg dat er bij een afsplitsing een situatie ontstaan waarbij er voor zowel de moederorganisatie als de afgesplitste activiteiten een reële mogelijkheid is om een sterke organisatie te ontwikkelen. Focus op het bouwen van twee sterke organisaties. Hou bij de toedeling van mensen en middelen hiermee rekening en wijs deze toe op een zodanige manier dat er voor beide organisatie ontwikkelingspotentieel is.

Hierbij moet, net als bij het hierboven genoemde punt, worden gekeken naar de waardecreatie mogelijkheden. Te denken valt hierbij aan de mogelijkheden voor het (verder) ontsluiten van bestaande en nieuwe markten, nieuwe product- marktcombinaties maar ook aan het vergroten van het marktaandeel. De focus op Waardebehoud is daarnaast bij een aan afsplitsingstraject ook belangrijk. Belangrijke afzetkanalen, grote klanten en kernmedewerkers mogen niet verdwijnen tijdens dit afsplitsingsproces.