een bedrijfsintegratie starten, integrationpeople

Wanneer ga je een bedrijfsintegratie starten?

Je gaat een bedrijfsintegratie starten als er een serieus voornemen ligt om te groeien. Dit door een acquisitie van een (deel van ander) bedrijf te kopen.

Zodra duidelijk is welk bedrijf een serieuze kans maakt om gekocht te worden, is het zaak om na te denken over de integratie. Hierdoor kan de basis gelegd worden voor een goede buy and build strategie. Veelal vindt in de DD periode een integratie DD plaats.

Hiermee kan het nadenken over de integratie goed worden ingevuld. Vervolgens komen na de voorbereiding op de overdracht de 120 dagen activiteiten, Als laatste komt het integratieplan. Al deze blokken bestaan uit verschillende onderdelen. Het is verstandig alle stappen en activiteiten te doorlopen waardoor een bedrijfsintegratie in een later stadium succesvol kan zijn.