De tactische carve out support

We kunnen jou in dit belangrijk proces helpen. Dit om meer in detail de carve out activiteiten te identificeren, de risico’s te beheersen en kritische situaties te ondersteunen of te managen.
Het is daarbij belangrijk bij:
  • Dat de business gewoon doorgaat, de ‘winkel open blijft’ terwijl de carve out in gang is gezet.
  • Dat je tijd hebt om alle projectgerelateerde zaken te volgen. Hiervoor heb je tooling nodig om samen te werken, om samen te communiceren en om samen het project te volgen.
  • Dat je doorlopend inzicht hebt in de financiële  situatie van het carve out project. Hiervoor moet een in de strategiefase gebruikt financieel model worden doorontwikkeld. Dit zodat specifiek voor deze carve out, in de realisatiefase, de effecten van de carve-out voor zowel verkopende als de gesepareerde carve-out entity kan worden gevolgd, uiteraard met baselines aan beide kanten. Dit model dient verder inzicht te geven in de separatiekosten, de impact van de TSA afspraken en contracten en de ontwikkeling van de stranded costs.
  • Dat je gewezen wordt op niet geïdentificeerde carve out risico’s en kosten en dat deze moeten worden geregeld.
  • Dat je je bewust bent van de aansluiting of het gebrek aan integratie met de organisatie van de koper.
  • Dat je je bewust bent van het retentierisico van uw medewerkers.
  • Dat je je bewust bent van het TSA management en de gevolgen.

We kunnen jou in dit traject ondersteunen door het eerder opgestelde strategisch carve out plan verder te ontwikkelen. Dit, zodat er een meer gedetailleerd plan ontstaat dat door alle stakeholders kan worden beoordeeld.

Tactische carve out support plan

In dit plan en met hulp van onze tactische carve out support worden de strategische uitgangspunten, guiding principles, de communicatie, de resultaten van de eerder uitgevoerde  ‘Hotspot analyse’ met verwijzing naar onderdelen van het Target Business Architecture Model diepgaander beschreven. Dit, zodat in de volgende fase, de uitvoeringsfase, hiervan gebruik kan worden gemaakt.

Ook is het noodzakelijk om een uitgebreider communicatietraject te plannen en te starten om alle relevante stakeholders tijdens de transitieperiode doorlopend geïnformeerd te houden.

Rapportage en risico-analyse

De rapportage, de risico-analyse en de risicoreductie verdient in dit plan nadrukkelijk aandacht. Van belang is dat het carve out proces zo soepel als mogelijk is verloopt en dat belangrijke risico’s worden beheerst of worden beperkt.