De strategische fit ontbreekt

Een belangrijke uitdaging wordt veroorzaakt omdat de strategische fit ontbreekt. Ongeveer 20% van de acquisities heeft een foute strategische acquisitiereden en levert zijn investering nooit op.  Groeien via “deal fever”, FOMO,  het hebben van een tunnelvisie, het vergroten van de macht als acquisitiemotief in combinatie met een niet voldoende uitgevoerde strategische analyse zijn debet aan deze mislukkingen. Bestuurders denken dan alleen nog maar na over hoe ze de deal kunnen sluiten en vergeten te overwegen of ze de deal überhaupt nog moeten sluiten.

Oplossing 1:  Zorg voor een strategische fit en toets de uitgangspunten door onafhankelijke derden

Een fusie of overname zou in hoofdzaak de volgende strategische redenen moeten hebben:

  • Schaalvoordelen
  • Scopevoordelen
  • Groei mogelijkheden
  • Concurrentie positie

In deze gevallen moet de organisatie, ondanks dat het vanzelfsprekend lijkt, toch de synergiemogelijkheden kritisch beoordelen.

Wat zijn dan de schaal- of scopevoordelen? Welke groei wordt behaald en waar heeft dat gevolgen voor producten, omzet en rendement?  Hoe zit het met de plaats in de bedrijfskolom van de nieuwe acquisitie? Hoe zit het met het nieuwe business- en distributiemodel? Is er sprake van een horizontale of verticale integratie?  Gaat het om gebruikelijke schaalvoordelen in de kosten of is er sprake van marktmacht of een netwerkeffect? Vaak worden deze vragen in het voortraject, tijdens de strategiebepaling beantwoordt. Is dit traject van onvoldoende kwaliteit geweest dan heeft dit een directe invloed op de integratie.

Oplossing 2: Wapenen je tegen ‘deal fever’?

Er ligt een belangrijke rol voor de commissarissen. Het management krijgt een mandaat van de commissarissen. Daar hoort ook een prijsmandaat bij. Het is voor commissarissen belangrijk om de discipline te handhaven. In een overnametraject is het uiteindelijk aan hen om te bepalen of de acquisitie in lijn is met de strategie?  Het is verstandig om een transactiecommissie aan te stellen, waarin zowel bestuurders als commissarissen plaatsnemen. Die hebben dagelijks contact, zonder dat de transactiecommissie een aparte rol heeft in de besluitvorming. Zo garandeer je goede communicatie tussen bestuurders en commissarissen.

Verder is het van belang om de strategisch fit te laten toetsen in de Integratie DD. Deze toetsing draagt bij aan een tijdige beoordeling van de strategische fit en is belangrijk bij de beslissing om de deal te doen tegen de juiste prijs.