Er is een onduidelijk carve out stappenplan

Een goed te controleren carve out stappenplan met duidelijke uitgangspunten is wat we niet vaak tegenkomen. De praktijk leert dat een onduidelijk stappenplan één van de meest voorkomende carve out fouten is. Niet alle carve out benaderingen zijn hetzelfde. Een onduidelijk stappenplan waarin bijvoorbeeld bijvoorbeeld optimalisatie een belangrijk onderdeel is, veroorzaakt onzekerheden bij de betrokken stakeholders, inefficiëntie en problemen bij een beursgang (IPO), een reorganisatie of een verkoopproces. Dit met irritatie, tijdsvertraging of zelfs terugtrekken uit een deal als gevolg.

Oplossing: Gebruik een goed te controleren carve out stappenplan met duidelijke uitgangspunten.

Het proces start met het gebruiken van een heldere fasering in de aanpak. De carve out kent de hieronder beschreven fases.

carve out stappenplan
                                                                              Figuur 1 Fasering carve out

Dit faseringsschema lijkt logisch. Dat is het ook. De praktijk leert echter dat het meestal een behoorlijke uitdaging is om alle verschillende bedrijfsonderdelen en -units dezelfde fasering te laten gebruiken met daarbij dezelfde tijdslijnen.

Naast duidelijkheid over de fasering in de aanpak, is het zaak om algemene uitgangspunten, de Guiding Principles, voor ontvlechting te definiëren. Deze guiding principles dienen als gids voor het nemen van beslissingen.

Uitgangspunten ter voorkoming van carve out fouten zijn noodzakelijk

Uitgangspunten, Guiding Principles, zijn nodig ten aanzien van onder meer:

 • Hoe ziet de startsituatie (as is) eruit en wat is de gewenste toekomstige situatie (to be)?
 • Welke organisatie is in charge tijdens dit ontvlechtingsproces?
 • Hoe hoog zijn de ambities om tijdens de verbouwing de verkoopinspanningen te laten groeien?
 • Wat is de datum van operationele scheiding (dag-1) van activiteiten?
 • Wat gebeurt er met probleempunten die op deze datum nog bestaan?
 • Hoe gaan we om met de ‘overblijvende kosten’ na de ontvlechting (‘stranded costs’)?
 • Volgens welke methode worden de medewerker  verdeeld over de achterblijvende en over te dragen activiteiten wie is daarbij leidend (ook bij uitbestede activiteiten).
 • Wie draagt de kosten van de ontvlechting en op basis van welke uitgangspunten?
 • Wie heeft de zeggenschap en beslismogelijkheid over de knel- en geschilpunten?

Het goed beleggen van deze vragen helpt waardevernietiging te voorkomen. Naast deze uitgangspunten is het opzetten van goede governance onmisbaar: hoe vindt besluitvorming plaats en wie neemt welk (soort) besluit?

Snel inzicht in knelpunten

Om een indruk te krijgen van de omvang en knelpunten bij de ontvlechting, is het raadzaam om snel inzicht te krijgen in de mate van verwevenheid en afhankelijkheden met andere onderdelen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om vragen over:

 • Merknamen, intellectuele eigendommen, trademarks op uw producten of services.
 • Gedeelde kapitaalstructuren of juridische entiteiten.
 • Gemeenschappelijk personeel of uitgeleend personeel voor een functioneel gebied, arbeidsvoorwaarden, OR, pensioen
 • Gezamenlijke producten, diensten, huisvesting, infrastructuur, bedrijfsfuncties,  groepscontracten, gezamenlijke arbeidsvoorwaarden, ondernemingsraden of pensioenvoorzieningen?

Uiteindelijk is het nodig om vast te stellen hoeveel ontvlechtingsknelpunten er zijn tussen de verschillende onderdelen en hoe ingewikkeld die zijn. Gebruik altijd checklists om zeker te zijn dat alle punten zijn benoemd in dit carve out stappenplan.