wettelijke AVG verplichting integrationpeople, AVG compliant

AVG compliant maken van de samengevoegde organisatie.

Voor veel organisaties vormt de AVG compliancy bij een bedrijfsintegratie een enorme uitdaging. Het ontbreekt tijdens een integratie vaak aan de noodzakelijke competenties en vermogen om de samengevoegde organisatie AVG compliant te maken én te houden.

Activiteit: AVG compliant tijdens de 120 dagen periode.

We leggen ons tijdens het AVG-onderdeel van onze activiteiten bij de 120 dagen activiteiten toe op de begeleiding bij de dataprivacy uitdagingen, waaronder AVG (GDPR) compliant worden en blijven.

Ons doel is om de medewerkers te ontzorgen als het gaat om de verwerking van persoonsgegevens. Zij moeten zich, tijdens het integratieproces, kunnen concentreren op hun core business. Dit doen wij door binnen een werkstroom de processen op een overzichtelijke en intuïtieve manier in te richten.

Wij gaan uit van een samenwerkende aanpak waarbij wij de processen rondom veilig datamanagement binnen en buiten uw organisatie verbeteren. Bovendien besteden wij uitgebreid aandacht aan een natuurlijke bewustwording bij uw medewerkers.

We zullen voor dit deelonderwerp expertise van onze competentiepartners inzetten.