Integrale analyse van social media, Social Listening

Integrale analyse van social media, Social Listening.

De Social Listening dienstverlening, de integrale analyse van de social media kanalen is vooral geschikt voor grotere integraties en is onderdeel van onze integratie services. Social Listening maakt deel uit van het reputatiemanagement bij een bedrijfsintegratie. De kern van Social Listening ligt in het identificeren van de integratieproblemen bij de diverse stakeholdergroepen. Dit door verschillende social media kanalen geïntegreerd te analyseren.

Social Listening is tijdens de integratie Due Diligence een belangrijke tool om de startsituatie voor een aantal doelgroepen in beeld te brengen. Verderop in het integratieproces, tijdens de voorbereiding, de 120 dagen activiteiten en het integratieplan, kan deze analyse gebruikt worden om het integratiesentiment doorlopend te meten. Mogelijke ongewenste signalen worden via de integratie-organisatie geadresseerd.

Wat is het stappenplan van een Social Listening proces, de analyse van social media?

  1. Er wordt een passende zoekstrategie ontwikkeld. Er is geen standaardaanpak.  Mogelijk dat we per stakeholdergroep de zoekstrategie anders insteken. We bepalen welke bronnen de meest relevante antwoorden bieden;
  2. Verstorend geluid wordt handmatig verwijderd. Op deze manier worden alleen gegevens van hoge kwaliteit in de analyse gebruikt. Dit omdat geautomatiseerde sociale luisterhulpmiddelen tegenstrijdige resultaten zullen opleveren en de meerderheid van de berichten ten onrechte zullen aanwijzen;
  3. Het corrigeren van sentimenten en codering van onderwerpen. De menselijke intelligentie is de sleutelfactor in deze stap. We zorgen ervoor dat het sentiment klopt en dat onderwerpen, stuurprogramma’s en emoties gecodeerd zijn. Geavanceerde formules interpreteren gegevens en helpen bij het leveren van de afgesproken Kpi’s;
  4. Inzichten, acties en advies. Wat zeggen de gegevens? Welke betekening heeft dit voor de integratie en voor haar te nemen acties? Wat moet worden aangepast om te verbeteren? Deze vragen worden beantwoord in een Powerpoint rapport. De rapportagestructuren en frequenties worden bij voorkeur zo vroeg mogelijk in het proces vastgesteld, dus bij voorkeur in de Integratie Due Diligence.

Nadat de bedrijfsintegratie is afgerond kan de Social Listening worden ingezet voor andere onderwerpen en valt het daarmee buiten de scope van het integratieprogramma.

Voor de analyse van social media schakelen we een van onze competentiepartners in. Bekijk hier een uitgebreidere beschrijving van het Social listening programma.