competentie organisaties integrationpeople.nl

Competenties en samenwerking met anderen

We zijn een organisatie die via een partnerstructuur samenwerkt met een groep van associates en een aantal externe competentie organisaties.  Gezamenlijk zorgen we ervoor dat de integratie en carve-out projecten succesvol verlopen en dat daarmee de groeistrategie van onze opdrachtgever wordt bereikt.

Via deze samenwerking vergroten we de aanwezige en te gebruiken competenties. Competenties zijn specifieke eigenschappen, kennis of vaardigheden van mensen, groepen van mensen of organisaties. Door samen te werken met andere organisaties vullen we ons competentiemanagement in. Competentiemanagement is het opbouwen en gebruiken van competenties van medewerkers in lijn met de strategie en doelstellingen van de organisatie, de afdeling of een team binnen de organisatie. Competentiemanagement moet dus vooral gezien moet worden als middel om de organisatie én de mensen in samenhang te ontwikkelen.

Kerndienstverlening:

Cultuur-, competentie- en teamontwikkeling
Cultuur-, competentie- en teamontwikkeling
Strategische communicatie ontwikkeling
Strategische communicatie ontwikkeling
Target Operating Model ontwikkeling
Target Operating Model ontwikkeling

 

Additionele services:

Executive Search-Werving en Selectie
Teamwork Projects
Virtuele dataroom
LNBB
AVG wetgeving en implementatie
PMO support
anderson-macgyver
Arbeidsvoorwaarden harmonisatie
Reputatiemanagement-data driven
Virtuele dataroom + juridische support

 

Wilt u met ons samenwerken, omdat uw competenties voor ons integratie en carve out dienstverlening van toegevoegde waarde zijn. Neem dan contact op.