De meest gemaakte bedrijfsintegratie fouten

De praktijk heeft uitgewezen dat er bij bedrijfsintegraties enkele veelvoorkomende fouten wordt gemaakt. Hierdoor ontstaan er hectische situaties en ‘gedoe’ met stakeholders waardoor  de beoogde resultaten niet gerealiseerd worden. Door je bewust te zijn en kennis te hebben van de onderstaande meest gemaakte integratiefouten en faalfactoren en hierop in te spelen, verloopt een integratieproces soepeler en levert deze rust, beheersing en betere resultaten op voor alle betrokkenen. Lees op deze pagina meer over deze fouten en hoe je deze kunt voorkomen.

 

De meest gemaakte bedrijfsintegratie fouten zijn:

 

Te laat beginnen met de integratievoorbereidingen.
De strategische fit ontbreekt.
Geen Integratie Due Diligence uitgevoerd.
Integratiekosten fout ingeschat
Onvoldoende aandacht voor de synergie realisatie.
Aanwezigheid van cultuurverschillen
De juiste mens zit niet op de juiste plaats
De integratiebenadering is foutief
Er is een te globaal plan