Wat we doen

We werken mee aan de
Groeistrategie van onze opdrachtgevers

Onze bedrijfsintegratie en carve out aanpak is gericht op het behalen van de groeistrategie van (non) profit organisaties of ondernemingen met tussen de 100 en 3000 medewerkers. Dit vertaalt zich in bedrijfswaarde, stabiliteit en een gezonde nachtrust voor de betrokken stakeholders.

We zetten “ons proven framework en human capital als asset in”. We werken met een praktisch framework, ervaren en senior consultants en waarde toevoegende competentiepartners.”

We geven advies over hoe een bedrijfsintegratie of een carve out waardevermeerderend georganiseerd moet worden en verzorgen desgewenst dit integratie- of carve out traject. Hierdoor werken we mee aan de groeistrategie van onze opdrachtgevers.

blog
Bedrijfsintegratie dienstverlening

Acquisities kunnen, ook als onderdeel van een buy and build strategie, succesvol zijn en snel waarde toevoegen, op de voorwaarde dat de juiste acties tijdig voor de closing worden genomen.

De praktijk leert dat men in het acquisitietraject en het daaropvolgende bedrijfsintegratieproces, door het ontbreken van voldoende integratie-ervaring, een aantal veelvoorkomende uitdagingen tegenkomt. Hierdoor worden de verwachte resultaten niet behaald en wordt waarde vernietigd.

Door in onze dienstverlening nadrukkelijk aandacht te besteden aan de integratie-ervaring, deze uitdagingen en door een goed doordacht integratieprogramma te volgen, verloopt een bedrijfsintegratieproces soepel en levert een acquisitie snel resultaten op.

Carve out dienstverlening

Een carve out of een afsplitsing kan succesvol zijn en dus snel waarde toevoegen aan een groeistrategie, als de juiste stappen en acties tijdig voor de closing worden genomen.

De praktijk heeft uitgewezen dat men ook in dit proces een aantal veelvoorkomende uitdagingen tegenkomt, waardoor de verwachte resultaten niet op tijd bereikt worden. Hierdoor zal het verkoopproces van deze afgesplitste activiteiten vaak vertraging ondervinden. 

Door nadrukkelijk aandacht te besteden aan deze factoren in onze dienstverlening verloopt zo’n proces soepeler en levert deze carve out sneller betere resultaten op.

Het resultaat is dat jouw groeistrategie sneller op de rit is en de hoofdpijnfactor verdwijnt. 

Ondernemingsraad ondersteuning

Ondernemingsraden hebben een enkele keer te maken met de voorgenomen verkoop van (onderdelen van) het bedrijf waar ze hun OR-lidmaatschap in uitoefenen.

Er ontbreekt bij de leden van de ondernemingsraad ervaring, kennis en inzicht in deze materie. De OR leden voelen zich onzeker en er is onduidelijkheid over de gevolgen van de voorgenomen verkoop voor hun achterban.

Door als OR nadrukkelijk haar wettelijke rol op te eisen en deze goed geïnformeerd in te vullen, verloopt voor zowel de ondernemingsraad, de medewerkers als de betrokken bestuurder, zo’n verkoopproces soepel en levert deze betere resultaten op.

Onze Whitepapers

We hebben een aantal whitepapers beschikbaar. Deze kunt je hieronder opvragen.

Whitepaper over integratie

whitepaper  over  Carve out

whitepaper voor de or