Bedrijfsintegratie en carve out fouten

De praktijk heeft uitgewezen dat er bij bedrijfsintegraties en bij carve out situaties enkele veelvoorkomende fouten wordt gemaakt. Hierdoor ontstaan er hectische situaties en ‘gedoe’ met stakeholders waardoor  de beoogde resultaten niet gerealiseerd worden.

Door u bewust te zijn en kennis te hebben van de belangrijkste fouten en faalfactoren bij bedrijfsintegraties en de belangrijkste fouten en faalfactoren bij een carve out en hierop in te spelen, verloopt een zo’n proces soepeler en levert deze rust, beheersing en betere resultaten op voor alle betrokkenen.