Focus Orange en IntegrationPeople werken per 010919 samen

Persbericht 29 augustus 2019

Focus Orange en IntegrationPeople.nl gaan per 1 september 2019 een strategische samenwerking aan.

Focus Orange kan IntegrationPeople ondersteunen om bij integratietrajecten de noodzakelijke inventarisatie en analyse voor de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden en de verwachte gevolgen voor de personele kosten sterk geautomatiseerd te laten doorrekenen door een daarin bij uitstek toegerust bedrijf. Dit, zodat de opdrachtgever ook op dit vlak passend geadviseerd kan worden.

Focus Orange is als breed (inter-)nationaal HR-adviesbureau gespecialiseerd in deze materie en heeft verschillende nationale en internationale organisaties als cliënt. De analyse, de vergelijking van, de advisering over arbeidsvoorwaarden en de gevolgen van wijzigingen daarin op de bedrijfskosten behoren tot hun kernactiviteiten.

Wat vinden Focus Oranje en IntegrationPeople van deze samenwerking?

“Groot pluspunt van deze dienstverlening is dat er snel een volledig en feitelijk onmisbaar beeld ontstaat van de wederzijdse arbeidsvoorwaarden en hun kosten. Dit, zodat via harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden deze in lijn kunnen worden gebracht met de integratiedoelstellingen. Niet alleen over de kosten, maar ook over de medewerkersbetrokkenheid.”, aldus Ronald Doornbos, partner van Focus Orange.

Ook Evert Oosterhuis, partner van IntegrationPeople, is blij met deze samenwerking: “Deze dienstverlening is van grote toegevoegde waarde. Het snel in beeld kunnen brengen van de gevolgen van een grootschalige arbeidsvoorwaardenharmonisatie en deze in lijn brengen met de integratiedoelen werkt positief uit op het integratieresultaat.”

Tenslotte denkt ook Eko Loijenga, associate partner en verantwoordelijk voor de M&A-praktijk van Focus Orange: “De binnen onze M&A-, Pensioen- en Rewards-praktijken aanwezige, jarenlange ervaring met harmonisaties van arbeidsvoorwaarden onder andere bij fusies, overnames en carve-outs zullen over en weer van grote toegevoegde waarde zijn.”