Commissarissen: de 5 fases van een acquisitie

Commissarissen: De 5 fases van een acquisitie

In onze commissarissen webinar van 29 januari en 4 februari 2021 hebben we gesproken over de 9 uitdagingen voor commissarissen bij fusies. Ook zijn de 8 uitingen van problematische fusies de revue gepasseerd. In dit artikel bespreken we de 5 fases van een acquisitie of een fusie. Een fusie van twee bedrijven is deze fusie het eindstation, één van de laatste fases van het groeiproces.

 Tijdens dit webinar hebben we de onderstaande fasering besproken:

 

Toelichting:

  • Strategievorming. In deze fase besteedt de Raad van Commissaris samen met de directe aandacht aan de groei. Hoe, wat, wie, waarom en met wie zijn een aantal van de vragen die in deze fase beantwoordt moeten worden. In dit stadium is het ook verstandig de adviseurs te kiezen voor de (financiële en integratie) due diligence, de juridische ondersteuning evenals de Corporate Finance en de MenA adviseurs. Vaak wordt in deze periode een MenA en integratie-draaiboek ingericht of aan de specifieke situatie aangepast.
  • Pre-Signing. In deze fase wordt de longlist van kandidaten besproken en wordt er toegewerkt naar een korte lijst met 1 a 2 kandidaten. Er vindt in deze periode een boekenonderzoek plaats die alle risico’s zoveel mogelijk in beeld moet brengen, dus ook de integratierisico’s. Ook moet de nieuwe leiderschapsstructuur worden voorbereid, zodat deze na de closing duidelijk is en direct met een duidelijke boodschap kan starten.
  • Pre-Closing. In deze fase heeft het tekenen van de koopovereenkomst al plaatsgevonden, maar is het wachten op de toestemming van organisaties zoals OR, ACM, AFM of DNB. Dit omdat de wet voorschrijft dat er nadrukkelijk toestemming  moet worden gegeven.
  • Post Closing, de eerste 120 dagen. Nadat de toestemming is gegeven en de activiteiten formeel is overgedragen aan de koper is het van belang om controle uit te oefenen over de nieuw verkregen onderdelen en te starten met de integratieactiviteiten en daarvan de eerste vruchten te plukken. Van groot belang is het om het aanwezige verandermoment te benutten.
  • Implementatie. In deze fase wordt het integratieplan verder uitgerold via werkstromen en de nieuw benoemde verantwoordelijken voor de diverse bedrijfsfuncties.  Het Integration Project Office ondersteunt de gekozen governance structuur
  •  Evaluatie. In deze fase wordt geleerd van de integratie-ervaringen, zodat bij een volgende integratie deze geleerde zaken kunnen worden hergebruikt.
Privacy Statement
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.