Uw integratie kent een aantal problemen. Wat kunt u er nu nog aan doen? Binnen 15 minuten duidelijkheid.

Stap 1 van 37

  • De doelstelling van deze Quickscan is u binnen 15 minuten een snelle, eenvoudige en doelgerichte terugkoppeling te geven over uw in het verleden uitgevoerde bedrijfsintegratie waarbij u op dit moment nog wat problemen ervaart en waarvoor u een oplossing zoekt;

    Daarom stellen u enkele vragen rondom zes thema's. Deze thema's zijn: Uw problemen, het integratiedoel, de gevolgde integratie-aanpak, de waardecreatie aanpak, de waardebehoud benadering en een aantal specifieke uitdagingen bij een integratie. Aan het einde hebben we enkele aanvullende gegevens nodig. Zonder deze gegevens kunnen wij u geen rapportage sturen. 

    Klik op 'Volgende' om de Quickscan te starten.