Carve-out uitdagingen

Het carve-out stappenplan moet duidelijk zijn

De praktijk leert dat een onduidelijk stappenplan één van de meest voorkomende carve-out uitdagingen is. Niet alle carve-out benaderingen zijn hetzelfde. Een onduidelijk stappenplan waarin bijvoorbeeld optimalisatie een belangrijk onderdeel is, veroorzaakt onzekerheden bij de betrokken stakeholders, inefficiëntie en problemen bij een beursgang (IPO), een reorganisatie of een verkoopproces. Dit met irritatie, tijdsvertraging of zelfs terugtrekken uit een deal als gevolg.

De carve-out benadering moet aandacht hebben voor waardecreatie en waardebehoud

Er is, zoals we vaak zien, onvoldoende aandacht voor waardecreatie en waardebehoud. De praktijk leert dat er veel aandacht is voor het afsplitsingsproces, maar dat er onvoldoende aandacht is voor het behouden en verbeteren van de waarde van de onderneming en de af te splitsen onderneming tijdens dit proces.

De af te splitsen activiteiten moeten levensvatbaar zijn

Te vaak zien we als belangrijke fout dat in de afgesplitste activiteiten alle activiteiten, mensen, resources etc. worden ondergebracht die niet meer in de moederorganisatie passen. Alles wat niet meer nuttig is voor de moederorganisatie wordt als het ware gedumpt. Het resultaat is dat deze afgesplitste activiteit nog jarenlang met allerlei problemen zit, waardoor de waardecreatie  moeizaam verloopt.

De afsplitsingsanalyse moet integraal doorgedacht en uitgevoerd worden

Een volledige afsplitsingsanalyse wordt vaak niet gedaan en ontbreekt vaak in voldoende detail. Vaak is de afsplitsing te globaal uitgedacht. Dit levert meestal niet het gewenste resultaat op en is één van uitdagingen bij een carve-out.

EEN (KORTE) TUSSENOPLOSSING IS ALTIJD NOODZAKELIJK

We zien dat er vaak geen tussenoplossingen bij een afsplitsing worden georganiseerd. Er wordt een directe scheiding geforceerd, zodat er geen band meer bestaat tussen de afgesplitste activiteiten en de moederorganisatie. Dit is vaak niet verstandig. Soms zijn activiteiten zo ingebed in de organisatie van de verkoper dat het strategisch, tactisch of operationeel verstandig is deze inbedding een korte periode te laten bestaan, zodat de koper passende oplossingen kan organiseren.

EEN ONTVLECHTINGSSCENARIO IS NOODZAKELIJK.

De verwachting van de verkoper is vaak dat de ontvlechting direct geregeld is en dat de ontvlechte activiteiten direct kan worden opgenomen in de organisatie van de koper, met frustratie en waardeverlies als gevolg. 

Een projectorganisatie is essentieel voor een beheersbaar proces

De praktijk leert dat er veel aandacht is voor het afsplitsingsproces, de inhoud en het wat en hoe, maar dat er onvoldoende aandacht is de voor het beheersbaar en bestuurbaar houden van dit carve-out proces. Dit uit zich in een rommelige projectorganisatie met vertragingen en onduidelijkheid in het eindproduct.

Privacy Statement
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.