Bedrijfsintegratie Quick Scan. Hoe staat uw integratie ervoor? Binnen 15 minuten duidelijkheid.

Stap 1 van 36

0%
  • De doelstelling van deze Quick Scan is u binnen 15 minuten een snelle, eenvoudige en doelgerichte terugkoppeling te geven met betrekking tot uw bedrijfsintegratie of de integratie van uw klant. Daarom stellen we u een aantal vragen rondom een viertal thema's. Deze thema's zijn: Integratiedoel en -aanpak, Waardecreatie, Waardebehoud en Uitdagingen bij een integratie. Aan het einde hebben we enkele additionele gegevens nodig. Zonder deze gegevens kunnen wij u geen rapportage sturen.

    Klik op 'Volgende' om de Quick Scan te starten.

Op de door u verstrekte informatie is ons privacy statement van toepassing.