Veelgemaakte bedrijfsintegratie- en carve out fouten

De praktijk heeft uitgewezen dat er bij het samenvoegen van acquisities, tijdens de integratie, en bij carve outs een aantal veelvoorkomende fouten wordt gemaakt. Hierdoor ontstaan er hectische situaties en ‘gedoe’ met stakeholders, waardoor de beoogde resultaten en de waardeontwikkeling niet gerealiseerd worden.

Door je bewust te zijn en kennis te hebben van  de belangrijkste fouten en faalfactoren bij bedrijfsintegraties en de belangrijkste fouten en faalfactoren bij een carve out en hierop in te spelen, verloopt zo’n proces soepeler en levert deze rust, beheersing en betere resultaten voor alle betrokkenen op.

Print Friendly, PDF & Email