Samenwerken als associate

Onze zorg voor kwaliteit
Quality Assurance, het zorgen voor een duidelijk kwaliteitsbewustzijn van de associates en de andere betrokkenen en dit ook realiseren, is een van de belangrijkste pijlers waarop de dienstverlening van IntegrationPeople rust. We willen voorkomen dat onze opdrachtgevers de veelvoorkomende uitdagingen  bij het post merger integratieproces of het carve out proces tegenkomen, waardoor de resultaten voorspelbaarder worden. We willen ook dat onze dienstverlening transparant en goed navolgbaar is binnen alle stadia van het project.

We zetten schaduwmanagement in om onze kwaliteit te beheersen. Een ervaren partner ‘kijkt’ mee’ gedurende het project van een andere integratiemanager. Hierdoor worden tunnelvisie en een onevenwichtige belangenbehartiging voorkomen. IntegrationPeople gaat altijd voor het optimale integratieresultaat.

We leveren samen met onze associates een bijdrage aan de groeistrategie van onze opdrachtgevers

IntegrationPeople.nl is een netwerkorganisatie, waaraan een twintigtal ervaren integratie- en carve out specialisten als associate zijn verbonden. Allen hebben het doel om bedrijven en organisaties terzijde te staan tijdens hun fusie- en bedrijfsintegratie activiteiten. Dit wordt gedaan op een manier waarbij de vaakst voorkomende fouten niet gemaakt worden. Bovendien wordt waarde gecreëerd en ervoor gezorgd dat de opdrachtgever optimaal gebruik kan maken van zijn strategische acquisitie.

Veelzijdige en langjarige ervaring
Alle associates hebben één of meerdere integraties achter de rug en kennen de spelregels en valkuilen om een acquisitie succesvol te integreren. Iedere associate heeft in het verleden één of meerdere van de veelvoorkomende integratiefouten gemaakt. Door extra alert te zijn op deze fouten en actief schaduwmanagement uit te oefenen tijdens een opdracht, worden deze fouten voorkomen en wordt toegewerkt naar een bevredigende integratie.

Heb je interesse om als associate samen te werken, dan nodigen wij je van harte uit om je CV te sturen naar info@integrationpeople.nl. We nemen na ontvangst van het CV contact met jou op om (online) kennis te maken.

Daarom worden we gekozen
Focus op Bedrijfsintegratie en Carve out

We richten ons alleen op bedrijfsintegratie en carve out opdrachten. Wij geven casusgericht advies en kunnen dit advies ook implementeren

Kennis transfer

We willen onze opdrachtgevers met meer kennis en inzicht achterlaten dan we haar bij de start van onze samenwerking aantroffen.

Ervaren associates

We zetten ervaren consultants in die menig integratie en carve out hebben uitgevoerd.

Locaal aanwezig

We kunnen door onze lokale aanwezigheid,  naast transacties in Nederland, ook trajecten in het buitenland ondersteunen.

eigen mening

We hebben een eigen mening . Deze presenteren we aan onze opdrachtgever. Het bedrijfsbelang van onze opdrachtgever staat altijd voorop.

Waar voor je geld

We vragen een faire prijs voor onze professionele prestatie en bieden nazorg waar gewenst is. In sommige gevallen werken we gedeeltelijk op resultaatbasis.

Onze visie en MIssie

De praktijk leert dat er in het acquisitietraject en het daaropvolgende bedrijfsintegratieproces, door het ontbreken van voldoende integratie-ervaring, een aantal veelvoorkomende fouten wordt gemaakt. Hierdoor worden de verwachte resultaten niet behaald. Onderzoek leert dat tot 80% van de bedrijfsintegraties niet voldoet aan de verwachtingen. 

Door nadrukkelijk aandacht te besteden aan de integratie-ervaring, deze faalfactoren en door een goed doordacht integratieprogramma te volgen, verloopt een bedrijfsintegratieproces soepel en levert een acquisitie snel resultaten op.

Wij, als specialist, voeren een stevig programmamanagement uit. Onze consultants putten uit hum jarenlange ervaring, een uitgebreid arsenaal aan werkprogramma’s en tooling. Deze unieke combinatie zorgt ervoor dat de kans op fouten en het energievretende ‘gedoe’ bij een bedrijfsintegratie fors lager is. Het resultaat is dat een transactie of een buy and build benadering sneller op de rit is en dus eerder waarde oplevert.

 

0
Consultants

We gebruiken alleen ervaren consultants boven de 45 jaar met management ervaring voor onze bedrijfsintegratie en carve out opdrachten. 

0
Competentiepartners

Onze competentiepartners gebruiken we als het toegevoegde waarde heeft om een onderdeel van een case verder uit te diepen. Het doel van deze uitdieping is om meer waarde te kunnen realiseren voor onze klanten.

0
Werkprogramma's

We gebruiken voor onze  bedrijfsintegratie en carve out opdrachten een methodiek. Deze methodiek is via onze tooling onderverdeeld in een fors aantal werkprogramma’s. Deze werkprogramma’s worden op maat gemaakt voor iedere opdracht zodat deze aansluiten op de specifieke  opdracht.

De combinatie van zeer ervaren consultants, waardetoevoegende competentiepartners en de tientallen in de afgelopen jaren ontwikkelende werkprogramma’s, bieden een perfecte basis om de invulling aan te sluiten op de unieke setting van de opdrachtgever.

Ieder organisatie heeft een eigen setting, een andere organisatiestructuur, een specifieke productiemethode, verdienmodel. Via deze flexibele benadering kunnen we een snelle start maken bij een opdrachtgever.

Privacy Statement
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.