IntegrationPeople werkt samen met onze opdrachtgevers. We delen onze tools en kennis. Indien gewenst kunnen we een coachende of uitvoerende rol vervullen. Altijd met elementen van kennisoverdracht. We willen de opdrachtgever beter qua kennis achterlaten dan we haar aantroffen. Ook dat is onderdeel van onze filosofie ‘Zelf doen waar het kan en helpen waar het nodig is’.

Print Friendly, PDF & Email