De verkoop, fusie of overname kan een zinvolle optie zijn bij specifieke bedrijfsontwikkelingen. Bijvoorbeeld overcapaciteit op de markt, te weinig (innovatief)vermogen om een goede marktpositie te houden of te ontwikkelen, financiële problemen, een aandeelhouder die zich wil terugtrekken of een wijziging in de strategie van de onderneming.

Een ondernemingsraad heeft vanwege de Wet op de Ondernemingsraden recht op informatie. Zij kan tenminste 2 keer per jaar met de bestuurder om tafel zitten om over de algemene gang van zaken en de toekomstverwachtingen te spreken. De ondernemingsraad kan in deze fase ook een deskundige inschakelen. Dit om bijvoorbeeld een analyse te laten maken van sterke en zwakke punten van het bedrijf, omgevingsontwikkelingen en mogelijke scenario’s voor de toekomst.  Het advies van de OR kan deze onderwerpen omvatten.

Print Friendly, PDF & Email