Integratie Due Diligence

Het is  bij een acquisitie uitermate belangrijk om tijdig te starten. Hierdoor wordt een belangrijk integratie risicogebied afgedekt, waardoor veel onnodig gedoe wordt voorkomen. De belangrijkste doelstelling van deze Integratie Due Diligence (Integratie DD) is om snel bij de kopende partij, in de pre closing fase, een beeld te krijgen van:

 • de integratiebenadering;
 • de integratie uitgangspunten;
 • hoe de organisatie haar waarde gaat behouden (waardebehoud);
 • hoe er waarde wordt behaald(waardecreatie).

Wat wordt onderzocht?

Hierbij wordt, bij dit deel van de integratie services, onder meer gekeken naar:

 • Visie en benadering. We onderzoeken de strategische doelstellingen, onderzoeken het Target Business Architecture Model van de organisatie, de integratiebenadering, de beslissingstrajecten en de governance structuren.
 • Waardebehoud en waardecreatie. We kijken naar de waardebehoud en de waardecreatie mogelijkheden en beoordelen of deze gebruikt kan worden als katalysator voor bredere transformaties. We onderzoeken de synergie mogelijkheden, de bronnen van synergie en de manier waarop deze behaald kunnen worden.
 • Beheersing. We vormen ons een beeld  over de financiële beheersing en de focus van de organisatie op de verplichte en wettelijke zaken.
 • Mensen, communicatie, cultuur en competenties. We beoordelen de leiderschapsstructuur van het integratieproces, evenals de verwachte nieuwe organisatiestructuren. We beoordelen eventueel gemaakte afspraken en bekijken het retentiemanagement van de kernmedewerkers. Ook proberen we een beeld te vormen van het performancemanagement en eventuele culturele- en competentieverschillen en hun veronderstelde oplossingsrichting. Ook proberen we ons een beeld te vormen van het bedoelde communicatietraject gericht op de verschillende in- en externe stakeholders van de organisatie.

Informatie verzamelen

Hiermee zetten we belangrijke stap om te zorgen dat de organisaties niet hun waarde verliezen en beginnen met het scheppen van waarde voor uw organisatie. Om de integratie due diligence te kunnen uitvoeren zullen we in teamverband relevante informatie verzamelen over jouw organisatie en de fusiepartner. Te denken valt aan:

 • een studie van de strategienota;
 • de beoordeling van het business plan;
 • een studie van de innovatienota of het positioneringsdocument;
 • het voeren van gesprekken met beide senior managementteams;
 • het uitwerken per werkstroom of per discipline van de bevindingen.

Doorlooptijd

Onze teaminspanning  voor de integratie due diligence is afhankelijk van de strategische acquisitiedoelstelling. Zij kan meestal in een tien werkdagen uitgevoerd worden. Het eindproduct is een document met een aantal doelgerichte aanbevelingen of conclusies. Deze zijn vooral gericht op het reduceren van vastgestelde integratierisico’s, het behouden van de ondernemingswaarde en het vergroten van de economische waarde van de organisatie.

We kunnen voor deelonderwerpen expertise van onze competentiepartners inzetten. Bekijk ook onze case-study Retailbedrijf.

Print Friendly, PDF & Email