De afsplitsing wordt niet integraal doorgedacht en uitgevoerd

Een volledige analyse van de af te splitsen activiteiten wordt vaak niet uitgevoerd. De analyse is te globaal. Men acteert ‘hoog over’. Dit levert meestal niet het gewenste resultaat op en is één van de carve out fouten.

Vervlechting

De mate van vervlechting van bedrijfsprocessen is vaak groter dan verwacht, ook bij niet centraal ingerichte organisaties. Gemeenschappelijke bedrijfsfuncties worden gedeeld, net als distributiekanalen voor diensten of producten. De praktijk is vaak erg complex. Dit omdat men gebruik maakt van:

  • Gemeenschappelijke informatietechnologie;
  • Breed inzetbaar personeel;
  • Shared Service Centra;
  • Gedeelde huisvesting;
  • Gezamenlijke distributiekanalen;
  • Gecentraliseerde contracten.

Stuk voor stuk zijn dit terreinen waar een eventuele ontvlechting diep ingrijpt in de operatie. Er zijn grote belangen. Een verkeerde aanpak kan tot grote problemen leiden bij zowel overblijvende als vertrekkende organisatie.

Bij de onvoldoende integrale analyse of doordachte ontvlechting lopen de koper en de verkoper in dit geval tegen het probleem aan dat niet alle raakvlakken zijn gedocumenteerd, waardoor er onduidelijkheden over de achterblijvende en de over te dragen activiteiten ontstaan, de irritaties tussen de koper en verkoper zich uitermate snel ontwikkelen, en daardoor de deal gevaar loopt.

Oplossing: Voer een integrale analyse van de af te splitsen activiteiten uit.

Wij gebruiken het Target Business Architecture Model. Dit bestaat uit drie aan elkaar verbonden blokken en bestaat uit een analyse plus een beschrijving van de Business, Operating en Financial model van de over te dragen activiteiten. Door deze integrale analyse is een eenduidige beeldvorming van de af te splitsen activiteiten met de raakvlakken binnen de organisatie en de financiële stromen helder. Hierdoor ontstaat er minder onduidelijkheid en irritatie omdat de scope helder is.

Print Friendly, PDF & Email