IntegrationPeople voert alleen maar integraties of afsplitsingen uit. Andere opdrachten kunnen we desgewenst doorspelen in ons netwerk. Voordat we bij jouw organisatie aan de slag gaan hebben we een aantal stappen doorlopen. Deze zijn:

  1. Intakegesprek. In dit gesprek bekijken en bespreken we samen met jou wat de casus is, wat je doelen zijn en geven we een eerste respons op wat we aantreffen. Indien gewenst kunnen we voordat dit gesprek een geheimhoudingsverklaring tekenen.
  2. Als we waarde kunnen toevoegen brengen we een offerte uit.
  3. Deze offerte wordt met u besproken en eventueel aangepast.
  4. De finale offerte wordt ter ondertekening aangeboden.
  5. Na ontvangst van de getekende opdrachtbrief wordt de online werkomgeving ingericht en gaan we met onze opdrachtgever in overleg over de planning en het aanvangstijdstip.
  6. Periodiek hebben we contact met de opdrachtgever om de voortgang van de opdracht te bespreken.

Dit proces kan binnen een aantal dagen doorlopen zijn. Belangrijk hierbij vinden we dat we waarde kunnen toevoegen aan een acquisitie of bedrijfsintegratie of een afsplitsing of carve out.

Print Friendly, PDF & Email