De medewerkers zitten niet op de juiste plaats. Vaak is het na de afronden van de transactie, de closing niet duidelijk wie de belangrijkste verantwoordelijkheden krijgen binnen de geïntegreerde organisatie en waar dat op is gebaseerd. Dit leidt tot onduidelijkheid en kan uiteindelijk het mogelijk verlies van kernmedewerkers tot gevolg hebben. Dit verlies van kernmedewerkers zal direct leiden tot waardeverlies van de nieuwe organisatie. Ook een verhoging van het ziekteverzuim, een grotere mate van afwezigheid en een verminderde productiviteit komt vaak voor. Dit laatste maakt dat deze categorie van integratiefouten voorkomen moet worden.

Oplossing: Het is verstandig om voor de closing deze functionarissen te benoemen en anderen teleur te stellen

Een vroege benoeming van de eindverantwoordelijke functies is van groot belang. Beoordeel hierbij de ervaring, afkomst, maar ook de competenties, culturele aspecten en persoonlijke vaardigheden. Laat deze door een onafhankelijke derde in beeld brengen. Dit ook met het oog op ontwikkelings- en coachingsmogelijkheden.

Het is verstandig om beter in een zo vroeg mogelijk stadium deze functionarissen te benoemen en op de juiste plaats in de organisatie te positioneren en anderen teleur te stellen dan de onzekerheid lang te laten oplopen met alle onverwachte en ongewenste gevolgen van dien. In de Integratie DD en de 120 dagen activiteiten wordt de basis gelegd voor de managementlagen en de kernmedewerkersstructuur van de organisatie.

Wilt je je eigen case laten beoordelen? Gebruik de GRATIS online Bedrijfsintegratie Quickscan. Binnen 15 minuten belangrijke feedback per mail!

Print Friendly, PDF & Email