Nadat er voldoende georiënteerd is, de verschillende kandidaten zijn vergeleken, en er vaak één potentiële kandidaat overblijft, start men vaak de onderhandelingen. Deze zullen tot een definitief besluit over een fusie of overname moet leiden. Deze fase besluit men met een voorovereenkomst die vastgelegd wordt in een Intentieverklaring of een Letter of Intent (LOI).

Hierin worden bindende afspraken over de vervolgstappen inclusief planningen tijdpad opgenomen. Meestal is er dan al een aanzienlijke mate van overeenstemming over de prijs en aanvullende voorwaarden. Deze LOI wordt vaak gekoppeld aan een melding aan de mededingings-autoriteiten, de SER of de Europese Commissie. Na het tekenen van de Letter of Intent wordt de voorgenomen overname of fusie dan ook meestal bekendgemaakt.

De ondernemingsraad heeft het adviesrecht over de Intentieverklaring respectievelijk de Letter of Intent. De ondernemingsraad moet op het moment dat zij nog wezenlijke invloed uit kan oefenen om een adviesbeslissing worden gevraagd. Als eenmaal deze LOI is getekend heeft de ondernemingsraad alleen nog maar invloed op de gevolgen. Dus het is belangrijk een duidelijk beeld te hebben over de gevolgen van de voorgenomen transactie.

Print Friendly, PDF & Email